Impressie huurdersbijeenkomst

23 oktober 2023

Op 25 september organiseerde Huurdersraad Eemland de huurdersbijeenkomst ‘Prettig en
Veilig Wonen’. Het thema bleek de huurders te raken. Wat is er nu belangrijker dan van je
huis echt je ‘thuis’ te kunnen maken?

Het is mooi te zien dat de leden zich betrokken voelen bij dit thema en met ideeën en
oplossingen komen om zich in hun eigen woonomgeving meer thuis te voelen. Wij kijken
terug op een geslaagde bijeenkomst met betrokken huurders. De mening van de huurders
nemen we mee in het gesprek met Omthuis.

Deze Impressie is opgesteld om alles nog eens op een rij te zetten en als geheugensteun te
dienen voor de toekomst.

Klik op de afbeelding hieronder om de pdf te openen.

cross