Nieuws

Hieronder treft u een overzicht van ons laatste nieuws.

Huurdersbijeenkomst Onderhoud

3 mei 2022

De Stichting Huurdersraad Eemland nodigt alle huurders van Eemland Wonen uit om een avond over onderhoud te praten, vragen te stellen en met elkaar kennis te maken.

Noteer in uw/jouw agenda:
Datum: DINSDAG 17 MEI 2022, 19.30 uur
Locatie: HERBERG VAN PAULUS
Adres: STATIONSWEG 16 BAARN

We vertellen kort over de rol van de huurdersraad, wat we al gedaan hebben en waar we mee bezig zijn. Daarna geeft Afke Rond, manager vastgoed van Eemland Wonen, een korte presentatie over het wat, wanneer en hoe van het onderhoud van huurwoningen. Uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. Na de afsluiting van het informatieve gedeelte willen we graag met elkaar nog iets drinken. Wij verwachten om 21.30 uur weer naar huis te gaan.

Wij kijken ernaar uit u/je te ontmoeten.

Jaarverslag 2021

23 maart 2022

Met genoegen presenteren we het jaarverslag 2021. Naast veel werk is er ook veel gebeurd in het afgelopen jaar en we lering uit gebeurtenissen en omstandigheden hebben kunnen trekken.

Het verslag is niet op de gebruikelijke wijze op papier gedrukt, maar digitaal als pdf te lezen. Dat spaart niet alleen drukkosten, maar eveneens papier-, portokosten en ook het milieu. Op zich is dat geen verdienste maar het telt toch mee.

Download het jaarverslag als pdf.

Jaarafspraken ondertekend

2 maart 2022

De gemeente Baarn, de Huurdersraad en Eemland Wonen ondertekenden samen de nieuwe Jaarafspraken voor 2022. Deze zijn onderdeel van de Prestatieafspraken 2020 - 2023. Bekijk hier de Prestatieafspraken aangevuld met de Jaarafspraken.

Er zijn specifiek afspraken gemaakt over nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en de leefbaarheid.

Fusieplannen

3 februari 2022

Als huurdersraad zijn wij nadrukkelijk bezig met de fusieplannen van Eemland Wonen en Woning Stichtng Leusden. Dit zal nog veel tijd in beslag nemen en vermoedelijk pas eind 2022 zijn beslag krijgen. U zult via een enquete om uw mening hierover kunnen geven.

Wijziging raad

4 oktober 2021

De eerste helft van 2021 was door privéomstandigheden ons secretariaat onbemand. In het najaar heeft één van onze bestuursleden afscheid genomen van het bestuur.

Met vijf bestuursleden kunnen we niet alles wat op ons pad komt oppakken. Een nieuw bestuur van de huurdersraad werd in het diepe gegooid en moest zich inwerken in alle facetten van het huren, behalve het betalen van huur. Daarbij was het meest belangrijke het contact met de huurders en het team van Eemland Wonen. Van de huurders kregen we het vertrouwen en van het team veel praktische ondersteuning in de vorm van financiën en middelen.

Er zijn seminars en colleges gevolgd om meer en dieper kennis te verkrijgen over huren, verhuren en om zicht te krijgen welke partijen hierin zijn betrokken. Zoals overheid, kabinet, ambtenaren, koepelorganisaties en belangenbehartigers.

Interesse?

Wij zoeken nog nieuwe leden om ons kleine maar enthousiaste en gezellige team te versterken. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: secretaris@huurdersraadeemland.nl

cross