Huurdersbijeenkomst ‘Prettig en Veilig Wonen’

21 september 2023

De Huurdersraad Eemland nodigt u uit voor een informatieavond over Leefbaarheid, ofwel Veilig & Prettig Wonen. De avond is bestemd voor de huurders van Omthuis in Baarn.

Noteer in uw/jouw agenda:
Datum: MAANDAG 25 september 2023, 19.30 - 22.00 uur
Locatie: HERBERG VAN PAULUS
Adres: STATIONSWEG 16 BAARN

Voorzitter Guus Fakkel opent de vergadering met een korte terugblik op 2022, en kijkt vooruit naar 2024. Ook zullen het secretariële en financiële jaarverslag ter sprake komen en zal verantwoording worden afgelegd door het bestuur over het afgelopen jaar.

Daarna vertellen Wethouder Mark Eijbaard en Manager Wonen van Omthuis Marissa van Rossum wat de gemeente en de woningcorporatie doen om Baarn en uw woonomgeving veilig en prettig te maken, en te houden. Plus wat ze nog van plan zijn voor de komende jaren.

Na de pauze gaan we op een speelse manier aan u vragen wat u echt belangrijk vindt. Meer groen of meer asfalt, meer boa’s of meer lantaarnpalen, meer bankjes of meer afvalbakken.

Daarna is het aan woningbouwcorporatie en gemeenteraad om te besluiten wat ze met uw voorkeuren doen. Als huurdersraad gaan we dat goed in de gaten houden, in de huurderbijeenkomst volgend jaar willen we laten zien of er naar u geluisterd is.

Na de afsluiting van het informatieve gedeelte willen we graag met elkaar nog iets drinken en krijgt u ook de gelegenheid aan te geven wat u verder nog belangrijk vindt.

Wij kijken ernaar uit u/je te ontmoeten.

Met hartelijke groet,

Guus Fakkel

voorzitter Huurdersraad Eemland

Aanmelden

Om de bijeenkomst te kunnen bijwonen vragen wij u vriendelijk om u aan te melden via onze adviespartner De Nieuwe Wind. Geef even uw naam door via deze link Of bel op werkdagen, tussen 10.00 - 12.00 uur met 06-1956 40 45

cross