Wijziging raad

4 oktober 2021

De eerste helft van 2021 was door privéomstandigheden ons secretariaat onbemand. In het najaar heeft één van onze bestuursleden afscheid genomen van het bestuur.

Met vijf bestuursleden kunnen we niet alles wat op ons pad komt oppakken. Een nieuw bestuur van de huurdersraad werd in het diepe gegooid en moest zich inwerken in alle facetten van het huren, behalve het betalen van huur. Daarbij was het meest belangrijke het contact met de huurders en het team van Eemland Wonen. Van de huurders kregen we het vertrouwen en van het team veel praktische ondersteuning in de vorm van financiën en middelen.

Er zijn seminars en colleges gevolgd om meer en dieper kennis te verkrijgen over huren, verhuren en om zicht te krijgen welke partijen hierin zijn betrokken. Zoals overheid, kabinet, ambtenaren, koepelorganisaties en belangenbehartigers.

Interesse?

Wij zoeken nog nieuwe leden om ons kleine maar enthousiaste en gezellige team te versterken. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: secretaris@huurdersraadeemland.nl

cross